- ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK -

Az alábbi Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZFNnamchi Zsuzsanna egyéni vállalkozó (továbbiakban: Kereskedő), mint Kereskedő  által a www.letzshopping.hu  weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Vásárló
(a továbbiakban: Vásárló ) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (Kereskedő és Vásárló a továbbiakban együttesen: Felek).
Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a weboldalon keresztül történik.

1. KERESKEDŐ ADATAI

Név: Nnamchi Zsuzsanna egyéni vállalkozó

Székhely és levelezési cím: 1025 Budapest, Szépvölgyi út 124.

E-mail cím: uszi.letzshopping@gmail.com

Mobiltelefonszám: +36309408149

Nyilvántartási szám: 59102843

Adószám: 49392933-4-41

Tárhelyszolgáltató: Webnode AG, Badenerstrasse 47, 8004 Zurich, Svájc

2. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, A FELEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

2.1 Területi hatály

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.letzshopping.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre.

2.2 A megrendelés módja

A Kereskedő által üzemeltetett áruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

2.3 A vásárlók köre

Kereskedő által üzemeltetett web-áruházban a vásárlási lehetőség elérhető minden felhasználó számára, regisztráció nélkül. A Törzsvásárlói programban való részvételi szándék esetén regisztráció szükséges.

2.4 A szerződés módosítása, lemondása, a szerződés formája, tárolása

A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, azt a Kereskedő 5 évig őrzi.

A megrendelés rögzítését követően a szerződés, annak teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható (elállási jog). Erre elektronikus levélben van lehetőség. 

A szerződés nyelve magyar.

2.5 Ügyfélszolgálat

Ügyfélszolgálati iroda helye: 1025 Budapest, Szépvölgyi út 124. Az ügyfélszolgálat címén személyes ügyfélfogadásra nincs lehetőség. A Vásárló emailben vagy a web-áruház oldalán keresztül küldött közvetlen üzenettel tudja felvenni a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal, amely 24 órán belül választ ad az üzenetre.

Internet cím: www.letzshopping.hu, E-mail: uszi.letzshopping@gmail.com

3. MEGRENDELÉS

3.1 A termékek tulajdonságai

A vásárlandó áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról lehet megismerni, az adott termék leírásánál.

A Kereskedő szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a weboldalon nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik.

Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére.

Amennyiben a Weboldalon található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, szintén forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

3.2 Vételár

A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg. A Weboldalon megjelenített termékek vételára bruttóban van feltüntetve.
A termékek mellett feltüntetett vételár nem tartalmazza a kiszállítás költségét és a fizetéssel kapcsolatos költségeket, csomagolási költség azonban nem kerül felszámításra.

A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.

3.3 Ár változtatásának joga

A Webáruházban megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Kereskedő fenntartja azzal, hogy a módosítás a Webáruházban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

3.4. Hibás ár-megjelenítés esetének kezelése

Amennyiben a Kereskedő minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, ide értve a feltűnő értékaránytalanságot is, valamint esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Kereskedő nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vásárló elállhat vásárlási szándékától. A Vásárlót ezen elállási jog indokolás nélkül megilleti.

3.5 A Megrendelés teljesítéséhez szükséges lépések

A megrendelést a Kereskedő Weboldalán keresztül csak akkor fogadja el, ha a Vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. Ha a Vásárló valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Kereskedőtől. A Kereskedőt a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

A Vásárló a kiválasztott termékeket az egyes termékekre kattintást követően megjelenő, a termék részletes adatait ismertető oldalon található "Kosár" gomb használatával teheti Kosarába. A Kosár tartalmát megtekinteni, módosítani a Weboldal jobb oldalán található kosár ikonra kattintást követően van lehetőség, ahol megadható az egyes termékek kívánt mennyisége, illetve a Kosár tartalma törölhető ("Eltávolít").

Amennyiben a Vásárló a Kosár tartalmát véglegesítette (Kifizetés gombra kattintással), ki kell töltenie a számlázással és szállítással kapcsolatos mezőket, ki kell választania a fizetési módot, akkor a megfelelő gombra kattintással véglegesíti a megrendelését (vásárlását). Ezen az oldalon megjegyzést is fűzhet a megrendeléséhez (vásárlásához). A rendelés leadása tehát a "Megrendelés elküldése" gombra kattintással történik, ami a Vásárló részére fizetési kötelezettséget keletkeztet. A Vásárlónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Kereskedő részére való elküldéséig a Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására vagy a megrendelés törlésére.

3.6 Számlázás

A megrendelt termékről elektronikus számla kerül kiállításra, a Vásárló azt elektronikus levélben kapja meg a Kereskedőtől. 

3.7 Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Vásárló által elküldött megrendelés megérkezését a Kereskedő késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja a Vásárló részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Vásárló által a vásárlás során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. Ez a visszaigazoló e-mail kizárólag tájékoztatja a Vásárlót arról, hogy a megrendelése a Kereskedőhöz megérkezett.

A visszaigazoló e-mail a Kereskedő részéről a Vásárló által tett megrendelés elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Kereskedő és a Vásárló között. A Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Kereskedőtől az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt. Ha a Vásárló a rendelését már elküldte a Kereskedő részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 munkanapon belül jeleznie kell a Kereskedő felé elektronikus levélben vagy a jelzést megteheti akkor, amikor a Kereskedő e-mail üzenetben felveszi vele a kapcsolatot, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben foglaltak irányadók. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

Amennyiben a megrendelni kívánt termék mégsem áll rendelkezésre a megrendelés leadásának idején, úgy a Kereskedő fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el az áru megrendelését, ebben az esetben szerződéskötés nem történik, amiről a Vásárló haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül elektronikus levélben értesítést kap. Bármely, esetlegesen korábban teljesített kifizetést a Vásárló számára Kereskedő haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül visszatéríti.

3.8 Teljesítés felfüggesztése, visszautasítása

A Vásárló tudomásul veszi, hogy visszaélés gyanús tranzakció esetén a Kereskedő köteles a teljesítést felfüggeszteni, illetve visszautasítani.
A visszaélés gyanús tranzakció meghatározására a fizetéssel érintett pénzügyi intézmény jogosult. Ebben az esetben a Kereskedő együttműködik a pénzügyi intézménnyel, illetve a nyomozó hatóságokkal. Ilyen esetben a Kereskedő a kivizsgálás időtartamára mentesül a késedelmes teljesítés, illetve a nem teljesítés jogkövetkezményei alól. Kereskedő visszaélés gyanús esetben haladéktalanul, de legkésőbb az engedélyt követően tájékoztatja a Vásárlót a szerződés teljesítéséről.

Amennyiben a Vásárló a megrendelést hibásan vagy hiányosan töltötte ki, és emiatt a megrendelés nem teljesíthető, akkor a Kereskedő a megadott e-mail elérhetőségen megkísérli az egyeztetést a Vásárlóval. Amennyiben a Vásárlóval való egyeztetés legalább két alkalommal sem vezet eredményre, mert a Vásárló nem válaszol a Kereskedő üzeneteire, akkor a megrendelés rögzítésétől számított 14 napot követően, a Kereskedő jogosult a Teljesítés visszautasítására és a megrendelés törlésére. Amennyiben a megrendelés törlésre kerül, de az már a Vásárló részéről pénzügyileg rendezett, akkor a Kereskedő a megrendelés törlésétől számított 24 órán belül visszatéríti a teljes összeget a Vásárló részére. A megrendelés törléséről a Kereskedő e-mail üzenetben tájékoztatja a Vásárlót.

4. SZÁLLÍTÁSI, FIZETÉSI ÉS SZÁMLÁZÁSI FELTÉTELEK

4.1 Szállítási díj

A Szolgálató a megrendelt árut szállítási költség ellenében szállítja ki a Vásárló részére, a Vásárló által kiválasztott szállítási helyre. A Kereskedő a Vásárlót a szállítási díjról a megrendelési folyamat során tájékoztatja. A szállítási díj meghatározása a kiválasztott szállítási mód figyelembevételével történik.

A Kereskedő jogosult az eltérő termékkategóriák (többek között, de nem kizárólagosan: nagyméretű szállítmány, kisméretű szállítmány) esetén eltérő szállítási díjakat alkalmazni.

A Kereskedő az árut díjmentesen házhoz szállítja, ha az adott megrendelés bruttó értéke eléri az adott Promócióban közzétett, díjmentes szállítást biztosító összeget, vagy a Megrendelés egyébként megfelel a promóció feltételeinek. A feltételek meghatározására a Kereskedő egyoldalúan jogosult.

A szállítási költséggel terhelt megrendelések esetén a fuvardíjat (szállítási költséget) a Vásárló viseli oly módon, hogy a fuvardíj a megrendelés összesítő képernyőn, a számlán és a visszaigazoló emailben is feltüntetésre kerül.

Amennyiben a Vásárló a második rendelés leadásakor jelzi és erre a Kereskedő visszajelzése alapján még van lehetőség, a Kereskedő kérésre összevonhatja a megrendeléseket, a már elindított szállítmány utólagos összevonására azonban már nincs mód.

A Kereskedő a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

4.2 Szállítási módok

A Kereskedő az alábbi módon szállítja ki a Vásárló részére a megrendelt terméket:

 • MPL Magyar Posta: csomagautomata, Posta Pont, házhozszállítás
 • Packeta Z-box automata, Packeta átvételi hely
 • Foxpost csomagautomata,
 • GLS: csomagautomata, GLS átvételi hely, házhozszállítás

4.3 A megrendelés teljesítése

A Vásárló tudomásul veszi, hogy a felek eltérő megállapodásának hiányában a Kereskedő a szerződés megkötését követően haladéktalanul, de legkésőbb 20, azaz húsz munkanapon belül köteles a Vásárló rendelkezésére bocsátani a Kereskedő weboldalán megvásárolt terméket.

4.4 A szerződéstől való elállás a Kereskedő nem teljesítése esetén

A Kereskedő késedelme esetén a Vásárló jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Kereskedő a póthatáridőn belül nem teljesít a Vásárló jogosult a szerződéstől elállni. Amennyiben a szerződést a Felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva meghatározott teljesítési időpontban - és nem máskor - kellett volna teljesíteni, akkor a Vásárló póthatáridő tűzése nélkül jogosult a Szerződéstől elállni. A Vásárló tehát kifejezetten tudomásul veszi, hogy amennyiben a Felek várható határidőben állapodtak meg és a Kereskedő nem teljesít, akkor jogosult elállni a Szerződéstől.

4.5 A szerződés felmondása a Vásárló szerződésszegése esetén

Ha a Vásárló a megrendelt terméket nem veszi át, az szerződésszegést jelent. A csomag átvételének megtagadása vagy elmulasztása nem minősül vásárlástól való elállásnak. Abban az esetben, ha a Vásárló nem teljesítette a szerződéses kötelezettségét, azaz a teljesítést nem fogadta el, akkor a Kereskedő jogosult felmondani a szerződést és kártérítésként követelheti a szállítási díj összegét.

4.6 Fizetési módok

A Kereskedő által az alábbi fizetési módok állnak a Vásárló rendelkezésére:

 • Utánvét fizetés: Fizetés futárnak vagy átvételi helyen készpénzben vagy bankkártyával;
 • Közvetlen banki átutalás megrendeléskor a web-áruház tulajdonos alábbi bankszámlára: 
  Számla tulajdonos neve: Nnamchi Zsuzsanna, Számlavezető: OTP Bank, Számlaszám: 11773054-01422094
 • Fizetés bankkártyával: Bankkártyával történő fizetés esetén a Vásárlónak a megrendelési felületen szükséges megadnia bankkártyájának a számát, lejárati dátumát és CVC kódját. A Vásárló számlavezető bankja az ellenőrzést követően megterheli a Vásárló bankszámláját a fizetendő összeggel. A fizetett összegről a Vásárló e-mail címére automatikus visszaigazolás érkezik. Bankkártyás fizetés esetén a fizetés költsége a Vásárlót terheli bankja díjszabása szerint.
 • Fizetés PayPal-al: A PayPal-jelszóval történő online fizetés biztonságos, mert nem kell megadnia pénzügyi adatait, a PayPal használatával történő fizetés ingyenes, kivéve devizaátváltás esetén.

4.7 Számlázás

A Kereskedő a Vásárló részére a kifizetés igazolására, a megrendelés elküldését követően elektronikus számlát állít ki, melyet a Vásárló által megadott email címére továbbít. Jelen ÁSZF elfogadása az elektronikus számlabefogadó beleegyezésének minősül.

Az ÁSZF elfogadását követően a Vásárló hozzájárul ahhoz, hogy számára a Kereskedő elektronikus számlát állítson ki.
A fentieknek megfelelően a Vásárló a megrendelés leadásával, megrendelése módosításával és a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Kereskedő által kiállított és a hatályos jogszabályoknak megfelelő elektronikus számlát befogadja.

A Kereskedő által kiállított elektronikus számla elektronikus úton kibocsátott számviteli bizonylat, amely a számviteli és az ÁFA jogszabályok által szabályozott és adóigazgatási azonosításra teljes mértékben alkalmas. Az elektronikus úton kibocsátott számlákat a hatályos jogszabályok alapján, elektronikus úton kell megőrizni. Az eredeti elektronikus számla, mint elektronikus úton kibocsátott számviteli bizonylat, hitelesen igazolja az adófizetéssel kapcsolatos jogok és kötelezettségek létét. Mindezek alapján az a Vásárló, aki elektronikus úton adja le megrendelését és szállítással (átvételi pont, házhozszállítás) kívánja a terméket átvenni, minden esetben a fentieknek megfelelő elektronikus számlát kap a rendeléséről.

A Kereskedő által kiadott számlán minden rögzített Megrendelés esetén feltüntetésre kerül a termék vagy termékek (beleértve a szolgáltatásokat is) vételára, a fizetési mód, illetve a fizetési határidő. A Vásárló kizárólagos felelőssége az, hogy a kiállításra kerülő számlához minden rá vonatkozó adatot - a valóságnak megfelelően - rögzítsen, ideértve az elírást is. Ennek elmulasztása, illetve a hiányos vagy hibás rögzítés esetén a Kereskedő nem kötelezhető új vagy helyesbítő számla kiállítására. A hibás, hiányos, téves adatok megadásából eredő, adólevonási jog érvényesítésére nem alkalmas számla miatt keletkező károkat teljes egészében a Vásárló viseli. A Felek az ezzel kapcsolatos kártérítési és egyéb kötelezésre irányuló kereseteket a jogszabály által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárják, a Vásárló a jelen ÁSZF elfogadásával ezt visszavonhatatlanul elfogadja.

5. ELÁLLÁS JOG

Az e pontban foglaltak kizárólag azon természetes személyre vonatkozik, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A Vásárló jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén a terméknek az átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni. A Vásárlót megilleti, hogy a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát. A Vásárló a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától, azaz a megrendelés rögzítésétől számított 14 napon belül gyakorolhatja elállási jogát.

5.1 Elállási jog gyakorlásának menete

Ha a Vásárló az elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű írásos nyilatkozatát köteles eljuttatni (e-mailben küldött üzenet útján) a jelen ÁSZF elején feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Kereskedő részére. A csomag átvételének megtagadása vagy elmulasztása nem minősül vásárlástól való elállásnak. A Vásárló határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Kereskedő részére, ennek bizonyítása a Vásárlót terheli. A Kereskedő emailben visszaigazolja a Vásárló elállási nyilatkozatának megérkezését. A Kereskedő az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a határidő számítás szempontjából.

5.2 Termék visszaküldése elállás esetén

A Vásárló elállása esetén köteles a megrendelt terméket indokolatlan késedelem nélkül az alább megjelölt címre visszajuttatni, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül.
Visszaküldési cím: Letzshopping.hu - Nnamchi Zsuzsanna, 1025 Budapest, Szépvölgyi út 124.
A határidő betartottnak minősül, ha a Vásárló a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket. A termék Kereskedő címére történő visszaküldésének költsége a Vásárlót terheli kivéve, ha a Kereskedő vállalta e költségek viselését.
A Kereskedőnek az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldési költségén kívül - az elállás kapcsán - a Vásárlót semmilyen más költség nem terheli. Ha a Vásárló eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől és az áru visszaérkezésétől számított 24 órán belül a Kereskedő visszatéríti a Vásárló által kifizetett terméket, ide nem értve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget. A Kereskedő jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Vásárló nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Kereskedő a korábbi időpontot veszi figyelembe. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alapesetben az alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Kereskedő, kivéve, ha a Vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli.

A Vásárló kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

A Kereskedő követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés, illetve ésszerű költségeinek - ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a Vásárló kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát - megtérítését.

6. SZAVATOSSÁG

6.1 Hibás teljesítés

A Kereskedő hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a Kereskedő, ha a Vásárló a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. A Vásárló és a Kereskedő közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a Vásárló hátrányára tér el.

6.2 Kellékszavatosság

A Vásárló a Kereskedő hibás teljesítése esetén a Kereskedővel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. A Vásárló az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

 • kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Kereskedő számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna,
 • ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Kereskedő költségére a Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat,
 • választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon (60 nap) belül közölni. A megrendelés teljesítéstől számított 6 hónapon (180 nap) belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vásárló igazolja, hogy a terméket, a webáruház üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított 6 hónap eltelte után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

6.3 Termékszavatosság

A megrendelt termék hibája esetén a Vásárló – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a web-oldalon a termék leírásban szereplő tulajdonságokkal. A Vásárló a termékszavatossági igényét a termék forgalomba hozatalától számított 2 éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Vásárló a termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.

A gyártó, forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak, forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti. A Kereskedő nem tartozik szavatossággal az olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

6.4 A szavatossági igény esetén történő eljárás

A Vásárló kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával). A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Kereskedőt terhelik. A Kereskedő a Vásárló által bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet vesz fel. A Kereskedő a jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Vásárló rendelkezésére bocsájtja. Ha a Kereskedő a Vásárló szavatossági igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – 5, azaz öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a Vásárlót. A Kereskedő a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított 3, azaz három évig megőrzi, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatja. A Kereskedő törekszik arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15, azaz tizenöt napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a 15 napot meghaladja, akkor a Kereskedő a Vásárlót tájékoztatja a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás elektronikus úton történik.

7. TÖRZSVÁSÁRLÓI PROGRAM

A Kereskedő visszatérő vásárlói részére Törzsvásárlói programban való részvételt biztosít. A Törzsvásárlói programban való részvétel feltétele legalább egy elindított és befejezett, azaz kifizetett és átvett vásárlás, valamint regisztráció. A törzsvásárló az első vásárlását követően 15 % kedvezményben részesül következő vásárlásai során. A Kereskedő jogosult a Törzsvásárlói programban résztvevő vásárlók részére további kedvezményeket biztosítani. A kereskedő az aktuális kedvezményeket a Weboldalán a Hírek között is megjeleníti.

8. VEGYES RENDELKEZÉSEK

A Kereskedő kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt is jogosult igénybe venni. Az esetleges közreműködő jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

Amennyiben Kereskedő a ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.

A Kereskedő és a Vásárló a vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

A Felek rögzítik, hogy a Kereskedő web-áruháza Magyarországon működik, karbantartását is itt végzik.

Mivel az oldal más országokból is meglátogatható, ezért a felhasználók kifejezetten tudomásul veszik, hogy a Vásárló és a Kereskedő viszonylatában az irányadó jog a magyar jog.

A szerződésből eredő vitás ügyekben a Vásárló belföldi lakóhelye szerinti bíróság kizárólagosan illetékes.

A Kereskedő bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Kereskedő a módosításokról a Vásárlót a Weboldal felületén keresztül tájékoztatja. A módosítást követően a Weboldal használatának feltétele, hogy a Vásárló a Weboldalon keresztül és az ott biztosított módon azokat kifejezetten elfogadja.

9. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

9.1 A panaszkezelés rendje

Amennyiben a Vásárlónak valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát e-mailben vagy levélben is közölheti. A Kereskedő a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát elektronikus úton eljuttatja a Vásárlónak. A panaszt a Kereskedő 30, azaz harminc napon belül írásban (elektronikus levél) megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Kereskedő 3, azaz három évig megőrzi, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja. A panasz elutasítása esetén a Vásárló a panaszának hatósági vagy békéltető testületi eljárását kezdeményezheti. A Vásárló a panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz. Általános fogyasztóvédelmi hatóságként a kormányhivatal jár el: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek

A Vásárlónak panasza esetén lehetősége van Békéltető testülethez is fordulni. A Békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A Békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A Békéltető testület a Vásárló vagy a Kereskedő kérésére tanácsot ad a Vásárlót megillető jogokkal és terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A Kereskedőt a Békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a Békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a Kereskedő székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a Kereskedő együttműködési kötelezettsége a Vásárló igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

Amennyiben a Vásárló nem fordul Békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a Vásárlónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani.

A Vásárló panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybevétele az Európai Bizottság rendszerében történik. A Vásárló a bejelentkezés után nyújthatja be a panaszát az online honlapon keresztül: https://ec.europa.eu/odr

10. SZERZŐI JOGOK

A www.letzshopping.hu Weboldal tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Kereskedő előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett.
A magáncélú felhasználáson túli felhasználás - például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal - kizárólag a Kereskedő előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Vásárlónak a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására.

11. FELELŐSSÉG

A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Kereskedő nem vállal felelősséget. A Vásárló a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Kereskedő nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. 
A Kereskedő kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. A Vásárló teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, a Kereskedő ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.
A Vásárló által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Kereskedő jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Kereskedő jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. Az Internet globális jellege miatt a Vásárló elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység a Vásárló államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag a Vásárlót terheli a felelősség. Amennyiben a Vásárló a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Kereskedőnek. Amennyiben Kereskedő jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

Utoljára módosítva: 2024. március 28.