ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Az alábbi Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF)

Nnamchi Bernard Ikechukwu egyéni vállalkozó

(továbbiakban: Szolgáltató),mint Szolgáltató általa www.letzshopping.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő (a továbbiakban: Vevő) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Vevő a továbbiakban együttesen: Felek).

Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.letzshopping.hu weboldalon keresztül történik.

A) SZOLGÁLTATÓ ADATAI

Név: Nnamchi Bernard Ikechukwu egyéni vállalkozó

Székhely és levelezési cím: 1025 Budapest, Szépvölgyi út 124.

E-mail cím: uszi.letzshopping@gmail.com

Mobiltelefonszám: +36309408149

Nyilvántartási szám: 57098737

Adószám: 58748583-1-41

B) ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, A FELEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

 • Területi hatály

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.letzshopping.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre.

 • A megrendelés módja

A Szolgáltató által üzemeltetett áruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

 • A vásárlók köre

Az Szolgáltató által üzemeltetett web-áruház szolgáltatásai elérhető minden felhasználó számára, regisztráció nélkül.

 • A szerződés módosítása, lemondása, a szerződés formája, tárolása

A megrendelés leadását követően a szerződés, annak teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre elektronikus levélben van lehetőség.

A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, azt a Szolgáltató 5 évig őrzi.

 • A szerződés nyelve

A szerződés nyelve magyar vagy angol.

 • Ügyfélszolgálat

Ügyfélszolgálati iroda helye: 1025 Budapest, Szépvölgyi út 124. Az ügyfélszolgálat címén személyes ügyfélfogadásra nincs lehetőség. A Vevő emailben vagy a honlapon keresztül küldött közvetlen üzenettel tudja felvenni a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal, amely 24 órán belül választ ad az üzenetre.

Internet cím: www.letzshopping.hu

Facebook oldal: https://www.facebook.com/Letzshopping.hu

Facebook csoport: https://www.facebook.com/groups/2230688413771490

E-mail: uszi.letzshopping@gmail.com

Instagram: https://www.instagram.com/letzshoppinghu/

C) MEGRENDELÉS

 • A termékek tulajdonságai

A vásárlandó áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról lehet megismerni, az adott termék leírásánál.

A Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a weboldalon nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik.

Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére.

Amennyiben a Weboldalon található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, szintén forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

 • Vételár

A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg.

A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

 • Ár változtatásának joga

A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

 • Hibás ár-megjelenítés esetének kezelése

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, ide értve a feltűnő értékaránytalanságot is, valamint esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vevő elállhat vásárlási szándékától. A Vevőt ezen elállási jog indokolás nélkül megilleti.

 • A Megrendelés teljesítéséhez szükséges lépések

A megrendelést a Szolgáltató Weboldalán keresztül csak akkor fogadja el, ha a Vevő a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti.

Ha a Vevő valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.

A Szolgáltatót a Vevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

A Vevő a kiválasztott termékeket az egyes termékekre kattintást követően megjelenő, a termék részletes adatait ismertető oldalon található "Kosár" gomb használatával teheti Kosarába.

A Kosár tartalmát megtekinteni, módosítani a Weboldal jobb oldalán található kosár ikonra kattintást követően van lehetőség, ahol megadható az egyes termékek kívánt mennyisége, illetve a Kosár tartalma törölhető ("Eltávolít").

Amennyiben a Vevő a Kosár tartalmát véglegesítette, ki kell töltenie a számlázással és szállítással kapcsolatos mezőket, és kiválasztotta a fizetési módot, akkor a megfelelő gomb megnyomásával véglegesíti a megrendelését (vásárlását). Ezen az oldalon megjegyzést is fűzhet a megrendeléséhez (vásárlásához). A rendelés leadása tehát a "Megrendelés elküldése" gombra kattintással történik, ami a Vevő részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.

A Vevőnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására vagy a megrendelés törlésére.

 • A termékek ára

A Honlapon megjelenített termékek vételára bruttóban van feltüntetve.

A termékek mellett feltüntetett vételár nem tartalmazza a kiszállítás költségét, a fizetéssel kapcsolatos költségeket, csomagolási költség azonban nem kerül felszámításra.

A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.

 • Számlázás

A megrendelt termékről elektronikus számla kerül kiállításra.

 • Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Vevő által elküldött megrendelés megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja a Vevő részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Vevő által a vásárlás során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. Ez a visszaigazoló e-mail kizárólag tájékoztatja a Vevőt arról, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett.

A visszaigazoló e-mail a Szolgáltató részéről a Vevő által tett megrendelés elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és a Vevő között.

A Vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

Ha a Vevő a rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 munkanapon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé elektronikus levélben vagy a jelzést megteheti akkor, amikor a Szolgáltató telefonon felveszi vele a kapcsolatot, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

Amennyiben a megrendelni kívánt termék mégsem áll rendelkezésre a megrendelés leadásának idején, úgy a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el az áru megrendelését, ebben az esetben szerződéskötés nem történik, amiről a Vevő haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül elektronikus levélben értesítést kap. Bármely, esetlegesen korábban teljesített kifizetést a Vevő számára Szolgáltató haladéktalanul visszatéríti.

 • Teljesítés felfüggesztése, visszautasítása

A Vevő tudomásul veszi, hogy visszaélés gyanús tranzakció esetén a Szolgáltató köteles a teljesítést felfüggeszteni, illetve visszautasítani. A visszaélés gyanús tranzakció meghatározására a fizetéssel érintett pénzügyi szolgáltató jogosult. Ebben az esetben a Szolgáltató együttműködik a pénzügyi szolgáltatóval, illetve a nyomozó hatóságokkal. Ilyen esetben a Szolgáltató a kivizsgálás időtartamára mentesül a késedelmes teljesítés, illetve a nem teljesítés jogkövetkezményei alól.

Szolgáltató ilyen esetben haladéktalanul, de legkésőbb az engedélyt követően tájékoztatja a Vevőt a szerződés teljesítéséről.

Amennyiben a Vevő a megrendelést hibásan vagy hiányosan töltötte ki, és emiatt a megrendelés nem teljesíthető, akkor a Szolgáltató a megadott elérhetőségeken megkísérli az egyeztetést a Vevővel. Amennyiben a Vevővel való egyeztetés több alkalommal sem vezet eredményre, akkor a megrendelés megküldésétől számított 14 napot követően, a Szolgáltató jogosult a Teljesítés visszautasítására és a megrendelés törlésére. Amennyiben a megrendelés törlésre kerül, de az már a Vevő részéről pénzügyileg rendezett, akkor a Szolgáltató a megrendelés törlésétől számított 24 órán belül visszatéríti a teljes összeget a Vevő részére.

D) SZÁLLÍTÁSI, FIZETÉSI ÉS SZÁMLÁZÁSI FELTÉTELEK

 • Szállítási díj

A Szolgálató a megrendelt árut szállítási költség ellenében szállítja ki a Vevő részére a Vevő által kiválasztott szállítási helyre. A Szolgálató a Vevőt a szállítási díjról a megrendelési folyamat során tájékoztatja. A szállítási díj meghatározása a kiválasztott szállítási mód figyelembevételével történik.

A Szolgáltató jogosult az eltérő termékkategóriák (többek között, de nem kizárólagosan: nagyméretű szállítmány, kisméretű szállítmány) esetén eltérő szállítási díjakat alkalmazni.

A Szolgáltató az árut díjmentesen házhoz szállítja, ha az adott megrendelés bruttó értéke eléri az adott Promócióban közzétett, díjmentes szállítást biztosító összeget, vagy a Megrendelés egyébként megfelel a promóció feltételeinek. A feltételek meghatározására a Szolgáltató egyoldalúan jogosult.

A szállítási költséggel terhelt megrendelések esetén a fuvardíjat (szállítási költséget) a Vevő viseli oly módon, hogy a fuvardíj a megrendelés összesítő képernyőn, a számlán és a visszaigazoló emailben is feltüntetésre kerül.

Amennyiben a Vevő a második rendelés leadásakor jelzi és erre a Szolgáltató visszajelzése alapján még van lehetőség, a Szolgáltató kérésre összevonhatja a megrendeléseket, a már elindított szállítmány utólagos összevonására azonban már nincs mód.

A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

 • Szállítási módok

A Szolgáltató az alábbi módon szállítja ki a Vevő részére a megrendelt terméket:

 • Személyes átadás a web-áruház képviselője által a vállalkozás székhelyén vagy előre egyeztett helyszínen
 • Foxpost csomagautomatába szállítás
 • Foxpost házhozszállítás
 • MPL Magyar Posta postapontra vagy csomagautomatába szállítás
 • MPL Magyar Posta csomagküldés házhoz
 • GLS expressz házhoz vagy csomagpontra szállítás
 • A megrendelés teljesítése

A Vevő tudomásul veszi, hogy a felek eltérő megállapodásának hiányában a Szolgáltató a szerződés megkötését követően haladéktalanul, de legkésőbb 20, azaz húsz napon belül köteles a vevő rendelkezésére bocsátani a Szolgáltató weboldalán megvásárolt terméket.

 • A szerződéstől való elállás a Szolgáltató nem teljesítése esetén

A Szolgáltató késedelme esetén a Vevő jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít a Vevő jogosult a szerződéstől elállni.

Amennyiben a szerződést a Felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva meghatározott teljesítési időpontban - és nem máskor - kellett volna teljesíteni, akkor a Vevő póthatáridő tűzése nélkül jogosult a Szerződéstől elállni. A Vevő tehát kifejezetten tudomásul veszi, hogy amennyiben a Felek várható határidőben állapodtak meg és a Szolgáltató nem teljesít, akkor jogosult elállni a Szerződéstől.

 • Fizetési módok

A Szolgáltató által az alábbi fizetési módok állnak a Vevő rendelkezésére:

a) Fizetés készpénzben:

 • a Szolgáltató képviselőjétől történő személyes termék átvétel esetén

b) Utánvétes fizetés:

 • Fizetés futárnak vagy átvételi helyen készpénzben vagy bankkártyával

c) Közvetlen banki átutalás megrendeléskor az alábbi bankszámlára:

 • Számla tulajdonos neve: Nnamchi Bernard Ikechukwu
 • Számlavezető: UniCredit Bank
 • Számlaszám: 10918001-00000116-27530009
d) Fizetés bankkártyával: 
 • Bankkártyával történő fizetés esetén a Vevőnek a megrendelési felületen szükséges megadnia bankkártyájának a számát, lejárati dátumát és, CVC kódját. 
 • A Vevő számlavezető bankja az ellenőrzést követően megterheli a vevő bankszámláját a fizetendő összeggel. 
 • A fizetett összegről a Vevő e-mail címére automatikus visszaigazolás érkezik. 
 • Bankkártyás fizetés esetén a fizetés költsége a Vevőt terheli bankja díjszabása szerint.

 • Számlázás:
   

A Szolgáltató a Vevő részére a kifizetés igazolására, a megrendelés elküldését követően elektronikus számlát állít ki , melyet a Vevő által megadott email címére továbbít.

Jelen ÁSZF elfogadása az elektronikus számlabefogadó beleegyezésének minősül.

Az ÁSZF elfogadását követően a Vevő hozzájárul ahhoz, hogy számára a Szolgáltató elektronikus számlát állítson ki.

A fentieknek megfelelően a Vevő a megrendelés leadásával, megrendelése módosításával és a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató által kiállított és a hatályos jogszabályoknak megfelelő elektronikus számlát befogadja.

A Szolgáltató által kiállított elektronikus számla elektronikus úton kibocsátott számviteli bizonylat, amely a számviteli és az ÁFA jogszabályok által szabályozott és adóigazgatási azonosításra teljes mértékben alkalmas. Az elektronikus úton kibocsátott számlákat a hatályos jogszabályok alapján, elektronikus úton kell megőrizni. Az eredeti elektronikus számla, mint elektronikus úton kibocsátott számviteli bizonylat, hitelesen igazolja az adófizetéssel kapcsolatos jogok és kötelezettségek létét.

Mindezek alapján az a Vevő, aki elektronikus úton adja le megrendelését és szállítással (átvételi pont, házhozszállítás) kívánja a terméket átvenni, minden esetben a fentieknek megfelelő elektronikus számlát kap a rendeléséről.

Az így kiállított elektronikus számla megfelel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben, a 23/2014 (VI.30.) NGM rendeletben és az egyéb elektronikus számlára vonatkozó jogszabályokban előírt feltételeknek.

A Szolgáltató által kiadott számlán minden rögzített Megrendelés esetén feltüntetésre kerül a termék vagy termékek (beleértve a szolgáltatásokat is) vételára, a fizetési mód, illetve a fizetési határidő.

A Szolgálató - a hatályos jogszabályoknak megfelelő - számlát állít ki a megrendelt és kiszállításra kerülő termékekről (beleértve a szolgáltatásokat is).

A Vevő kizárólagos felelőssége az, hogy a kiállításra kerülő számlához minden rá vonatkozó adatot - a valóságnak megfelelően - rögzítsen, ideértve az elírást is. Ennek elmulasztása, illetve a hiányos vagy hibás rögzítés esetén a Szolgáltató nem kötelezhető új vagy helyesbítő számla kiállítására.

A Vevő az ÁSZF elfogadásával ezen lehetőségről visszavonhatatlanul és véglegesen lemond a jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben. A hibás, hiányos, téves adatok megadásából eredő, adólevonási jog érvényesítésére nem alkalmas számla miatt keletkező károkat teljes egészében a Vevő viseli. A Felek az ezzel kapcsolatos kártérítési és egyéb kötelezésre irányuló kereseteket a jogszabály által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárják, a Vevő a jelen ÁSZF elfogadásával ezt visszavonhatatlanul elfogadja.

E) ELÁLLÁS JOG

Az e pontban foglaltak kizárólag azon természetes személyre vonatkozik, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A Vevő jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

 • a terméknek,
 • több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
 • több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

A Vevőt megilleti, hogy a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

A Vevő a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja elállási jogát.

 • Elállási jog gyakorlásának menete

Ha a Vevő az elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű írásos nyilatkozatát köteles eljuttatni (elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF elején feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére.

A Vevő határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére, ennek bizonyítása a Vevőt terheli.

A Szolgáltató emailben visszaigazolja a Vevő elállási nyilatkozatának megérkezését.

A Szolgáltató az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a határidő számítás szempontjából.

A Vevő elállása esetén köteles a megrendelt terméket indokolatlan késedelem nélkül az alább megjelölt címre visszajuttatni, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni.

Visszaküldési cím: Letzshopping.hu - Nnamchi Bernard Ikechukwu, 1025 Budapest, Szépvölgyi út 124.

A határidő betartottnak minősül, ha a Vevő a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Vevőt terheli kivéve, ha a Szolgáltató vállalta e költségek viselését.

A Vevő kérésére Szolgáltató gondoskodik a visszaszállítás megszervezéséről, azonban a Szolgáltató által megszervezett visszaszállítás költsége a Vevőt terheli, a Szolgáltató ez esetben az általa megszervezett visszaszállítás költségét nem vállalja át a Vevőtől, kizárólag segítséget nyújt abban, hogy a Vevőnek a visszaszállítás megszervezésével ne kelljen foglalkoznia. A Vevő erre irányuló igényét Szolgáltató ügyfélszolgálata e-mailben fogadja.

A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni.

A termék visszaküldési költségén kívül - az elállás kapcsán - a Vevőt semmilyen más költség nem terheli.

Ha a Vevő eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Vevő elállási nyilatkozatának kézhezvételétől és az árú visszaérkezésétől számított 24 órán belül a Szolgáltató visszatéríti a Vevő által kifizetett terméket, ide nem értve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget.

A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Vevő nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alapesetben az alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha a Vevő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli.

A Vevő kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Ha a Vevő a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését megkötését követően gyakorolja felmondási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit.

A Szolgáltató követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés, illetve ésszerű költségeinek - ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a Vevő kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát - megtérítését.

F) SZAVATOSSÁG

 • Hibás teljesítés

A Szolgáltató hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.

Nem teljesít hibásan a Szolgáltató, ha a Vevő a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

A Vevő és a Szolgáltató közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a Vevő hátrányára tér el.

 • Kellékszavatosság

A Vevő a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

A Vevő az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

 • kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.
 • ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére a Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.
 • választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vevő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölni. A megrendelés teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vevő igazolja, hogy a terméket, a web-shopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta.

A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy a Vevő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 • Termékszavatosság

A megrendelt termék hibája esetén a Vevő - választása szerint - kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként a Vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

A Vevő a termékszavatossági igényét a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vevőnek kell bizonyítania.

A gyártó, forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak, forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

A Szolgáltató nem tartozik szavatossággal az olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

 • A szavatossági igény esetén történő eljárás (fogyasztónak minősülő Vevő esetén)

A Vevő és a Szolgáltató közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a Vevő hátrányára nem térhet el.

A Vevő kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).

A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166. §).

A Szolgáltató a Vevő által bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet vesz fel. A Szolgáltató a jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Vevő rendelkezésére bocsájtja.

Ha a Szolgáltató a Vevő szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról - az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is - 5, azaz öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a Vevőt.

A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított 3, azaz három évig megőrzi, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatja.

A Szolgáltató törekszik arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15, azaz tizenöt napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a 15 napot meghaladja, akkor a Szolgáltató a Vevőt tájékoztatja a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás elektronikus úton történik.

G) VEGYES RENDELKEZÉSEK

A Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt is jogosult igénybe venni. Az esetleges közreműködő jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

Amennyiben Szolgáltató a ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.

A Szolgáltató és a Vevő a vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

A Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató web-áruháza Magyarországon működik, karbantartását is itt végzik.

Mivel az oldal más országokból is meglátogatható, ezért a felhasználók kifejezetten tudomásul veszik, hogy a Vevő és a Szolgáltató viszonylatában az irányadó jog a magyar jog.

Amennyiben a Vevő a fogyasztó, úgy a Pp. 26. § (1) bekezdése alapján a szerződésből eredő vitás ügyekben a Vevő belföldi lakóhelye szerinti bíróság kizárólagosan illetékes.

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról a Vevőt a Weboldal felületén keresztül tájékoztatja. A módosítást követően a Weboldal használatának feltétele, hogy a Vevő a Weboldalon keresztül és az ott biztosított módon azokat kifejezetten elfogadja.

H) JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

 • A panaszkezelés rendje

Amennyiben a Vevőnek valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát e-mailben vagy levélben is közölheti.

A Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát elektronikus úton eljuttatja a Vevőnek.

A panaszt a Szolgáltató 30, azaz harminc napon belül írásban (elektronikus levél) megválaszolja.

A panaszt elutasító álláspontját megindokolja.

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató 3, azaz három évig megőrzi, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

A panasz elutasítása esetén a Vevő a panaszának hatósági vagy békéltető testületi eljárását kezdeményezheti. A Vevő a panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz: A Fgytv. 45/A. § (1)-(3) bekezdéseiben, valamint a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján általános fogyasztóvédelmi hatóságként a kormányhivatal jár el: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek

A Vevőnek panasza esetén lehetősége van Békéltető testülethez fordulni. A Békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A Békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A Békéltető testület a Vevő vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a Vevőt megillető jogokkal és a Vevőt terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

Az online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztóvédelemért felelős miniszter által rendeletben kijelölt kamara által működtetett békéltető testület illetékes.

A Vevő panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele az Európai Bizottság rendszerében történik. A Vevő a bejelentkezés után nyújthatja be a panaszát az online honlapon keresztül: https://ec.europa.eu/odr

A Szolgáltatót a Békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a Szolgáltató székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a Szolgáltató együttműködési kötelezettsége a Vevő igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

Amennyiben a Vevő nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a Vevőnek a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani.

I) SZERZŐI JOGOK

A www.letzshopping.hu Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Weboldal tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás - például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal - kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Vevőnek a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására.

A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

J) FELELŐSSÉG

A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

A Vevő a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. A Vevő teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, a Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

Az Ügyfelek által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

Az Internet globális jellege miatt a Vevő elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység a Vevő államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag a Vevőt terheli a felelősség.

Amennyiben a Vevő a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

Utoljára módosítva: 2023. február 12.